Artikelen, inspiratie en blogposts

Het functiegebouw: minder stenen, beter verband

In 2015 wordt het functiegebouw ‘gerenoveerd’. Dit gebeurt omdat de huidige functiebeschrijvingen niet meer passen binnen onze organisatie. De organisastie is veranderd en ook onze kijk op mobiliteit en flexibiliteit is anders geworden. “Onze organisatie kent op dit moment zo’n tweehonderd verschillende functies”, vertelt projectmanager Claudia Ketting van HRM.

“Dat is onoverzichtelijk en een obstakel voor een flexibele organisatie. We streven daarom naar een compact functiegebouw met daarin tachtig tot honderd functies. Deze functies worden niet meer taakgericht, maar resultaatgericht beschreven.”

Mobiliteit nog niet des ‘Lunet zorgs’

“Mobiliteit zit in cultuur en gedrag. En als je dan naar Lunet zorg kijkt, zit dat nog niet echt in onze genen. Een resultaatgerichte functiebeschrijving kan hierin verandering brengen, maar het blijft uiteindelijk gewoon een instrument. Bepalend is hoe je met dit middel omgaat. Zet je het in bij het feedback geven, functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen en teamontwikkelingsplannen? Prima. En trek je daaruit de conclusie: voor mij zou het goed zijn als ik bijvoorbeeld in een ander team ga werken of: het team zou er op vooruit gaan als we er iemand bijhalen met die en die kwaliteiten. Nog beter.”
Tina van Gorp, manager Somatiek

Onze wijze van aansturing is veranderd. Zelfsturend vermogen en sturen op resultaten is nu leidend. “En daar past een taakgerichte functiebeschrijving niet bij,” vervolgt Claudia. Daarom gaan we functies beschrijven in resultaten. Niet ‘wat’ moet ik doen, maar ‘waarom’. Voorbeeld: je kunt een opsomming maken van wat een cliëntbegeleider moet doen om een persoonlijk plan te maken. Dat zijn dan je taken. Je kunt ook zeggen dat een cliëntbegeleider verantwoordelijk is voor het persoonlijk plan: het resultaat en hoe hij of zij dit invult is verder aan hem of haar. Uitgangspunt hier is dat een professional zelf heel goed weet wat-ie daarvoor moet doen.”

Waar je werk is niet belangrijk

Als je hierover doordenkt en je beschrijft een functie resultaatgericht, maakt het niet uit wáár die cliëntbegeleider werkt. Bij Wonen of Dagbesteding. In de huidige functiebeschrijving (taakgericht) zijn dat schijnbaar verschillende functies (cliëntbegeleider Wonen en cliëntbegeleider Dagbesteding), maar eenmaal resultaatgericht beschreven niet meer. Je doet hetzelfde werk, alleen op een andere plek. In het nieuwe functiegebouw zul je aarom de woorden ‘wonen’ en dagbesteding’ niet meer tegenkomen. En op deze manier worden alle functies tegen het licht gehouden en kunnen we het functiegebouw vrijwel halveren.

Afwisseling en horizonverbreding in een gezond bedrijf

Een groot voordeel van een resultaatgerichte functiebeschrijving is meer flexibiliteit en daardoor mobiliteit en loopbaanmogelijkheden. Claudia: “Als nu een cliëntbegeleider Dagbesteding in een woning wil gaan werken, betekent dit een verandering in functie. Door een resultaatgerichte functiebeschrijving verandert er eigenlijk niets, alleen je werkplek. En daar hebben we al over gezegd dat dat niet meer belangrijk is.” Deze mobiliteit heeft voordelen voor een organisatie. Je kunt mensen flexibel inzetten, bijvoorbeeld bij boventalligheid. Maar ook voor de individuele medewerker zijn er voordelen. Makkelijker switchen van functie, wat dacht je van een combibaan of “Ik zou wel eens een paar maanden willen meedraaien op een specifieke werkplek’.

Competenties

“Als je over resultaatgerichte functiebeschrijvingen praat, dan kunnen competenties hier een onderdeel van zijn. Zeg maar: welke capaciteiten heeft een medewerker nodig om zelfsturend te kunnen werken. Door deze van te voren vast te stellen kunnen medewerkers inzichtelijk krijgen waar mogelijkheden en kansen liggen als het gaat om ontwikkeling. Scholing en coaching wordt dan ingezet om te komen tot het resultaat: uitblinken in de kern van onze dienstverlening.”
Lea de Vries, Cliëntbegeleidster Woensel-noord

Een resultaatgerichte functiebeschrijving

  • Actueel
  • Kort en bondig
  • Heldere verwachtingen
  • Concrete functie-eisen
  • Meer vrijheid, zelfstandigheid en werkplezier

<< Naar overzicht