Artikelen, inspiratie en blogposts

Niet de leden aanpassen aan de stoelen, maar de stoelen op maat maken

Dit artikel komt uit de publicatie Stevig aan het Stuur - Empowerment voor besturen in de amateurkunst van Kunstfactor

Moderne arrangementen, vrolijke klanken en een flinke opbrengst voor een goed doel. Vocal Group True Colours heeft 18 juni 2011 bij een benefietconcert 1300 euro ingezameld voor een kindertehuis in Ecuador.

  Claudia Ketting, voorzitter van True Colours, zegt: ‘True Colours is drie jaar geleden ontstaan met een vliegende start. Van “het idee” naar een “echt” koor duurde nog geen vier weken. Alles ging zo snel. Waalre is een dorp. Het nieuws over een nieuw koor ging als een lopend vuurtje rond. In drie weken meldden zich al vijftien nieuwe leden aan, vooral door mond-tot-mondreclame. Drie van de vier oprichters werden bestuursleden. Niemand van ons had bestuurlijke ervaring. De secretaris werkt bijvoorbeeld in haar dagelijks leven in het basisonderwijs. Bij het vormen van het bestuur zijn wij uitgegaan van de kwaliteiten van mensen. Wij hebben niet gekeken naar wat een bestuurslid moet kunnen, maar hebben gekeken waar welke persoon goed in is. Zo vind ik het als voorzitter leuk om de kar te trekken en ik houd ervan om conflicten op te lossen. De secretaris beleeft er juist veel plezier aan om op de achtergrond alles te regelen. De penningmeester is heel attent: cadeautjes voor iedereen en hij is goed met cijfers. Als bestuur vinden wij het heel belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan wat hij doet. Als voorzitter geloof ik in “organisch besturen”: als bestuur moet je bij wijze van spreken je leden niet aanpassen aan de stoelen, maar juist de stoelen op maat maken voor de mensen.

  Driejarenplan

  Na de oprichting in 2008 gebeurde veel “gewoon”, leek het haast vanzelf te gaan. In het begin betaalden de leden na afloop van een repetitie vijf euro contributie. Contant. Nogal amateuristisch. Als beginnend bestuur leek het ons veel handiger om contributie te vragen. Maar wat bleek? Als je contributie wilt vragen, is het nodig om een vereniging te worden. Dan pas kun je een bankrekening openen. Zo volgde inschrijving bij de Kamer van Koophandel vanzelf. Uit de inschrijving bij de KvK vloeide weer een huishoudelijk reglement voort. Wat er in een huishoudelijk reglement hoort? Als bestuur hebben wij gewoon gegoogled. Aanvragen van subsidie? Om in aanmerking te komen voor een subsidie van de gemeente is een driejarenplan nodig. Zo kwamen wij ertoe om een driejarenplan op te stellen. Als bestuur vinden wij het niet realistisch om na te denken over de komende tien jaar. Als koor vormen wij een heel hechte groep en je weet zo ver van tevoren niet wat er nog allemaal gaat gebeuren in een groep.

  Flexibiliteit en plezier

  Nog een ‘organisch’ voorbeeld? Al een jaar zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid om het bestuur aan te vullen. Zo kan iemand groeien in bestuurstaken en in de toekomst bijvoorbeeld de functie van penningmeester overnemen. Vorig jaar vroegen wij of er iemand geïnteresseerd was en zin en tijd had. Niemand stak zijn vinger op. Jammer, maar als bestuur willen wij niemand iets door de strot duwen. Wij kozen er voor om het bestuur uit drie leden te laten bestaan. Eén jaar later, 1 juli 2011, vroegen wij nog eens of er geïnteresseerden waren om het bestuur aan te vullen. JA! Nu bestaat het bestuur uit vier leden. Flexibiliteit en plezier kenmerken het bestuur van True Colours. En vaak gaat “plezier hebben in” samen met “goed zijn” in wat je doet.

  ‘Bij het vormen van het bestuur zijn wij uitgegaan van de kwaliteiten van mensen. Wij hebben niet gekeken naar wat een bestuurslid moet kunnen, maar hebben gekeken waar welke persoon goed in is.’
  Claudia Ketting, voorzitter Vocal Group True Colours

  Wisselende teams

  Wat ons als bestuursleden goed maakt? Wij zijn een democratisch koor. Daarmee bedoel ik dat wij als bestuur de inspraak van leden heel belangrijk vinden. Bestuursleden luisteren ook echt naar de inbreng van koorleden. Zo passen wij het repertoire aan: niet te veel hits uit de jaren zestig, maar juist popmuziek die nu in de top veertig staat. Mits er een arrangement bij is. Dat is soms lastig voor muziek anno 2011. Daarnaast gaven leden aan graag aan een korenfestival mee te doen om te kijken waar True Colours als koor staat, vergeleken met andere koren in Nederland. Als bestuur zorgen wij ervoor dat wij binnenkort meedoen aan zo’n festival. Wij opereren niet vanuit commissies. In plaats daarvan kiest True Colours voor projectteams. Voor elk concert stellen wij wisselende teams samen. Zo houd je het plezier erin. Mensen komen om te zingen en niet om te praten. Door te veel vergaderen roesten mensen vast. Twee van de vier oprichters zitten nog steeds in het bestuur. Als oprichter weet je waar je heen wilt met het koor. Bijvoorbeeld met betrekking tot het repertoire. Daarnaast voel je als oprichter veel liefde voor het koor. Wij hebben echt hart voor de zaak.’

  Vocal Group True Colours, Waalre

  • voorzitter Claudia Ketting
  • 4 bestuursleden.

  Opvallend

  • democratisch bestuur
  • organisch
  • niet te veel commissies en vergaderingen.

  Aspecten van goed bestuur

  • betrokkenheid creëren
  • sleutelpersonen die ideeën inbrengen
  • samenwerking
  • klantgerichtheid
  • doen wat bij je doelstelling past.

  << Naar overzicht