Wat betekent Organic Management?

Organic management staat voor een nieuwe manier van werken, organiseren en leidinggeven. Organic management beschouwt organisaties als levende organismen, die op een natuurlijke wijze ontstaan en zich ontwikkelen vanuit hun authentieke kern. Organische organisaties worden tegenwoordig ook wel ‘next level' of cyane organisaties genoemd (zoals in het baanbrekende boek ‘Reinventing Organizations’ van Frederic Laloux). Bij dergelijke organisaties staat de bedoeling ('purpose'), het streven naar heelheid en zelforganisatie centraal. Organisatieontwikkeling is een natuurlijk en permanent proces dat van binnenuit komt. Dit levert vitale, wendbare organisaties op.

“Mijn visie is dat duurzame verandering alleen van binnenuit kan komen. Aanpassingen van buitenaf werken op de lange termijn vaak niet. Ik ga uit van het zelfgenezende vermogen van iedere organisatie (corporate healing).”

Van functionele naar organische organisaties

Organic management gaat er vanuit dat elke organisatie in principe drie ontwikkelingsfasen doorloopt: de ondernemende fase, de functionele fase en de organische fase. Elke fase kent zijn eigen karakteristieken. De fase waarin de diverse organisatieonderdelen zich bevinden kan verschillen.

Veel organisaties bevinden zich momenteel aan het einde van de functionele fase, waarbij zij tegen hun eigen grenzen aanlopen als gevolg van overregulering. In plaats van steeds grotere beheersing van de organisatie, neemt de beheersbaarheid af. Combineer dit met de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die vragen om vitale en wendbare organisaties en het antwoord wordt duidelijk. Het is tijd voor een overgang van functionele naar organische organisaties.

Schema ontwikkeling organisatie

  • Ondernemende fase: De fase waarin mens en organisatie elkaar ontdekken, onderzoeken, samen grenzen verleggen en het avontuur niet uit de weg gaan.
  • Functionele fase: De fase waarin mens en organisatie elkaar binden door te structureren, te systematiseren en door routine in te bouwen.
  • Organische fase: De fase waarin mens en organisatie elkaar volledig vertrouwen, vermeende zekerheden loslaten en met wederzijds respect individuele en collectieve groei verder uitbouwen.

Functionele versus organische organisaties

Functionele organisatie Organische organisatie
Uitgaan van maakbaarheid (soll-denken) Uitgaan van werkelijkheid (ist-denken)
Gesloten, intern gericht en rigide Open, transparant, flexibel en innovatief
Transactioneel (belonend) leiderschap Transformationeel (inspirerend) leiderschap
Hiërarchische structuur Generatieve structuur
Hoge mate van specialisatie en standaardisatie Heldere focus, organisatiebreed gedragen visie, waarden en normen
Reactieve strategievorming Pro-actieve en creërende strategievorming
Expliciete beheersing: vergaande regelgeving en structurering. Relatief veel management (-lagen). Samenwerking op basis van contracten. Impliciete facilitering: zelfsturing, respect en vertrouwen. Lerende organisatie. Relatief weinig management (-lagen). Samenwerking op basis van vertrouwen.
Weinig aandacht voor rol individu in organisatie. Strakke aansturing medewerkers. Medewerkers doen wat er gevraagd wordt. Individu staat centraal. Taakvolwassenheid medewerkers. Creativiteit en innerlijke kracht van mens en organisatie zoveel mogelijk benut. Medewerkers werken met passie en plezier.
Shareholdersvalue: gedreven door resultaat en aandeelhouderswaarde (korte termijn). Exploitatie van mensen en natuurlijke hulpbronnen. Stakeholdersvalue: gedreven door belangen van alle interne en externe stakeholders (welzijn, duurzaamheid en marktperformance). Productiviteit hoogst haalbare en winst bereikt natuurlijk maximum. Duurzame organisaties waarbij mens, organisatie en omgeving in harmonie zijn.
Organisatieontwikkeling is meestal pragmatisch, ad hoc en reactief (gericht op verhelpen van symptomen). Gedreven door controlestreven. Organisatieontwikkeling is een natuurlijk en permanent proces, dat van binnenuit komt. Gedreven door bewustzijnsontwikkeling.

Neem contact op

Spreekt de visie van Organic Management op organisch organiseren en veranderen je aan? Mail of bel 06 12 57 23 41. Of lees meer over diensten en aanpak om een indruk te krijgen van de benadering van Organic Management in de praktijk.

  • Claudia kenmerkt zich
    door een positieve, resultaatgerichte houding. Ze werkt snel en zelfstandig, in nauwe dialoog met de OR en betrokken medewerkers.
  • Jeroen van Genuchten
  • Directeur HRM, Lunet zorg