Organisch veranderen

Organic Management adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties in verandering. Loop je ergens tegenaan en heb je behoefte aan ondersteuning en/of advies van een interim manager of organisatieadviseur? Bijvoorbeeld:

 • Zit er meer in je mensen dan er uitkomt?
 • Wordt de markt waarin je opereert steeds turbulenter?
 • Blijven er kansen liggen door een gebrek aan vernieuwing en innovatie?
 • Heeft een reorganisatie niet opgeleverd wat je ervan verwachtte?
 • Kampt de organisatie met een ‘eilandjescultuur’?

Organic Management is specialist op het gebied van organisch veranderen. Voor het creëren van vitale organisaties, waar duurzame groei samengaat met plezier in het werk.

Doelgericht veranderen: een organisch proces

Organic Management benadert het realiseren van duurzame veranderingen in organisaties als een organisch proces. In een zorgvuldig traject, in contact met de markt, worden de medewerkers op inspirerende wijze betrokken. Iedere volgende stap wordt bepaald in interactie met de betrokkenen. De antwoorden en oplossingen komen vanuit de organisatie zelf. Wanneer de bedoeling ('purpose') helder is, gaat veranderen sneller.

“Mijn ambitie is het creëren van een klimaat waarin mensen zich vanuit persoonlijke bezieling verbinden aan de veranderdoelen van de organisatie. Om vervolgens vanuit die teamspirit tastbare resultaten te boeken.”

Persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering gaan hand in hand. Wanneer mensen een situatie anders gaan zien en er anders in zijn, is het vaak relatief eenvoudig om ook anders te doen. Dan is verandering vanzelfsprekend en eenvoudig. Alleen dan zijn mensen echt bereid te veranderen, voelen eigenaarschap en zijn geïnspireerd. Een oplossing die van binnenuit komt ‘past’ de organisatie en groeit mee in de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen.

Een inspirerende verandercontext

Mijn manier van werken onderscheidt zich door een sterke nadruk op ontwikkelen-van-binnenuit, in plaats van een planmatige, top-down benadering. In veranderingstrajecten werk ik graag aan de hand van een concreet strategisch vraagstuk (pilot-project).

 • Hierbij gaan organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling hand in hand. 
 • ‘Hard’ en ‘zacht’ versterken elkaar. Dit verhoogt het vertrouwen, de betrokkenheid en bewustwording van de medewerkers.
 • De pilot-deelnemers worden change agents in de eigen organisatie en de verandering verspreidt zich als een olievlek door de organisatie, wat zorgt voor een snelle en natuurlijke inbedding.

Waar nodig maak ik gebruik van bepaalde instrumenten, zoals de Organisatie-Gyroscoop© om een samenhangend beeld te krijgen van het interne en externe krachtenveld van de organisatie. Of de Organic ScoreCard©  om zich bewust te worden van het eigen gedrag en belemmerende overtuigingen die daarin een rol spelen. Ook dialoog is een instrument dat ik veelvuldig gebruik in veranderingstrajecten.

Op zoek naar een interim manager of organisatieadviseur?

Wil je meer weten over de diensten van Organic Management of een afspraak maken om te bespreken wat Organic Management voor je organisatie kan doen? Mail of bel 06 12 57 23 41. Of lees meer over de oprichter van Organic Management: Claudia Ketting.

 • The leadership
  development and change management program that Claudia initiated and realized, was contributing a lot to the business. I can recommend her.
 • Maurice Jeurissen, Sr. HR Director
 • Philips Lighting